Skip to content
Ontwerp

Voor het maken van het ontwerp komen wij bij u langs. Vervolgens wordt met uw wensen en ideeën een ontwerp gemaakt.
Dit ontwerp wordt vervolgens in een tweede gesprek toegelicht en zo nodig aangepast.